Vážení zákazníci, v prípade záujmu o väčšie množstvo tovaru nás prosím kontaktujte, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru. Ďakujeme a želáme príjemné nakupovanie, tím PletivovePloty.sk

Návod na montáž plotu zo zvarovaných plotových panelov

Montáž plotu zo zvarovaných plotových panelov je jednoduchá a hravo ju zvládnete aj sami, ak viete používať vodováhu a zvládnete namiešať betón. Betón ani nepotrebujete riešiť, ak plot budete uchytávať na stĺpiky s pätkou do už vyzretého betónového základu pomocou chemických kotiev, alebo natĺkacích hmoždín.

Panelový plot je postavený z plotových stĺpikov zabetónovaných v zemi, alebo plotových stĺpikov s platňou ukotvených do betónového múriku, alebo základu. Na stĺpikoch v spodnej časti môžu byť voliteľne uchytené, prípadne podľa modelu nasunuté, držiaky podhrabových dosiek a v nich osadené samotné podhrabové dosky. Na stĺpikoch sú pomocou príchytiek uchytené plotové panely, pričom počet úchytov závisí od výšky panelového oplotenia. V prípade potreby, napríklad na konci oplotenia, môžu byť plotové panely nadpojené pomocou spojok, takisto môže byť posledný panel uchytený napr. do múru, steny pomocou univerzálnej príchytky. Ploty ako obvodové zabezpečenie perimetra zabraňujú vstupu neželaných osôb na pozemok, samozrejme ale vstup osôb želaných musí byť umožnený. Na tento účel sú do plotu zakomponované vstupné bránky pre peších, prípadne brány pre vozidlá. Zvarované plotové panely sú prirodzene priehľadné, ak však potrebujete istú časť, prípadne aj celé oplotenie, znepriehľadniť, pomedzi jednotlivé drôty môže byť nasunutá krycia tieniaca páska, ktorá zabráni neželaným pohľadom do vnútra oplocovaného pozemku.

Čo preveriť pred montážou plotu z plotových panelov:

Pred samotnou montážou plotu zo zvarovaných plotových panelov je potrebné si preveriť a zabezpečiť:

 • Stĺpiky určené na zabetónovanie vhodnej dĺžky k výške panelu – je potrebné zvoliť stĺpik, ktorý má presah na zabetónovanie aspoň 70-80cm, tak aby sa vykopaný základ stĺpiku dostal až do nemrznúcej hĺbky v pôde (pre Slovensko je nemrznúca hĺbka stanovená 80–140cm, avšak pre plot na južnom slovensku postačí i trochu menej, na severnom odporúčame min. 75-80cm), aby ste predišli deformáciám plotu po premrznutí pôdy.
 • Stĺpiky s montážnou pätkou dĺžky dlhšej ako výška panelu z dôvodu spodnej medzery – platí zásada, že pre estetiku plotu je horšie, ak panely trčia nad stĺpiky, ako keď stĺpiky trčia nad panely (v prípade potreby je možné stĺpiky zhora zrezať na požadovanú výšku).
 • Úchyty panelov s vymedzovačmi vhodného priemeru k zvolenému panelu (4, 5 alebo 6mm)

Postup montáže panelového plotu:

 1. Vytýčenie trasy plotu - za pomoci stavbárskeho špagátu.
 2. Vyznačenie stredov výkopov dier – pri použití štandardných hranatých príchytiek je svetlá šírka medzi stĺpikmi 253 cm, to znamená pri použití stĺpikov 60x40mm je osová vzdialenosť stĺpikov 257 cm, pri guľatých stĺpikoch priemeru 48 mm je to 257,8 cm. V prípade plotu s podhrabovými doskami je nutné počítať aj so šírkou držiaku dosky a kotviaceho materiálu. Úchyty plotových polí majú možnosť horizontálnej regulácie, takže sa nebojte o nejaký ten milimetrík hore-dolu.
 3. Výkop dier – hĺbka výkopu by mala byť aspoň 70-80cm, podľa podložia a dĺžky stĺpika. Pri ručnom výkope je rozmer diery takpovediac „na lopatu“, tzn. 30x30cm, pri použití vrtáku odporúčame vrták min 15 - 20cm v priemere. Pri dlhších plotoch a menej skúsených stavbároch neodporúčame výkop všetkých dier naraz, aby Vám na základe nepresného namerania diery „neušli“ – po výkope 10-15 dier je dobré si osadiť stĺpiky a pokračovať v ďalších výkopoch až následne.
 4. Osádzanie a betonáž stĺpikov – na dno výkopu dáme trochu betónu (betónové lôžko), na ktoré následne položíme stĺpik, ktorý dookola zabetónujeme. Pre betonáž používame prostý betón (v prípade ručnej betonáže použite trošku suchší betón, aby Vám stĺpik „podržal“ a nemuseli ste ho fixovať vzperami. V prípade kupovanej betónovej zmesi odporúčame triedu betónu min. C 12/15.), ktorý počas betonáže priebežne zhutňujeme (buď vibrátorom, alebo aspoň ručne „šťuchadlom“).

  Počas postupnej betonáže si dávame pozor, aby bol stĺpik v požadovanej línii plota (podľa stavbárskeho špagátu) a taktiež, aby bol vo zvislej rovine (pomocou vodováhy, ktorú prikladáme na jednotlivé strany stĺpika).

  Na svahovitom teréne osádzame stĺpiky vždy vo zvislej rovine, terénne nerovnosti sa riešia „kaskádovaním“. Výška kaskády („schodu“) je vypočítaná ako:

  výška schodu = celkové prevýšenie / počet plotových polí

 5. Osadenie plotových panelov – po zatvrdnutí betónu za pomoci priebežných, koncových a rohových úchytov a správnych vymedzovačov uchytíme na stĺpiky zvarované panely. V prípade, že je na spodu plotu plánovaná podhrabová doska, pripravíme si pred osadením panelu držiaky podhrabových dosiek, do ktorých podhrabovú dosku položíme a prípadne zafixujeme.

Ak je to žiadané, do uchytených panelov prepletieme tieniace pásky, ktoré zafixujeme montážnymi sponami. Odporúčame fixovať pásky v každom plotovom poli, keďže pri použití dlhších pásov sa páska pôsobením vetra vytrasie a môže vypadávať zo spony.

Mohlo by Vás zaujímať

 


Táto internetová stránka a na nej uvedené texty, obrázky a fotografie sú duševným vlastníctvom Ing. Mgr. Juraj Podhradský a Mgr. Filip Kusalík zo spoločnosti BEVES s.r.o. a tieto sú voľne šíritelné za podmienky, že sú šírené v celej svojej podobe vrátane internetových odkazov, logotypu spoločnosti BEVES s.r.o. a tohto upozornenia. Internetová stránka, ani žiadna jej časť nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná ani nesmie byť byť šírená separátne bez súhlasu autora. V prípade, ak niektorá z týchto podmienok nie je dodržaná, kontaktujte nás prosím na 0948 64 77 81, alebo na info@pletivoveploty.sk.